ביטוח עסק

ביטוח העסק מורכב ממספר נושאים ומחייב הבנה מעמיקה של אופי הפעילות וניסיון בתחום ניהול הסיכונים וטיפול בתביעות.יש לקבל יעוץ מקצועי התואם את אופי העסק, גודלו והסיכונים להם הוא חשוף.

מדוע חשוב לבטח את העסק שלך?

פוליסת ביטוח העסק היא אבן היסוד לביטחון כלכלי שלך. פוליסה זו היא הכלי הטוב ביותר לניהול הסיכונים העסקיים שלך. איש אינו יכול להבטיח לך עתיד ללא תביעות מקצועיות ו\או עסקיות, אך ענת רפופורט-מדנס סוכנות לביטוח בע"מ יכולה להבטיח לך כי בשעת צרה, יעמדו לרשותך האנשים המקצועיים ביותר בתחומם כדי להגן עליך.

לפניך רשימה חלקית של הנזקים המכוסים במסגרת פוליסת עסק מבנה ותכולה:

 • נזקי אש
 • נזקי מים
 • נזקי פריצה
 • נזקי טבע
 • רעידות אדמה
 • ביטוח אובדן רווחים
 • ביטוח אובדן הכנסה
 • ביטוח רכוש במעבר
 • ביטוח כספים
 • ביטוח מערכות ממוחשבות
 • ביטוח שבר מכני
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח תאונות אישיות
 • ביטוח נזקי טרור

**בכפוף לתנאי הפוליסה

פנה אלינו בכל שאלה - אנחנו כאן בשבילך!

 

ביטוח העסק מורכב ממספר נושאים ומחייב הבנה מעמיקה של אופי הפעילות וניסיון בתחום ניהול הסיכונים וטיפול בתביעות. יש לקבל יעוץ מקצועי התואם את אופי העסק, גודלו והסיכונים להם הוא חשוף.

מדוע חשוב לבטח את העסק שלך?

פוליסת ביטוח העסק היא אבן היסוד לביטחון כלכלי שלך. פוליסה זו היא הכלי הטוב ביותר לניהול הסיכונים העסקיים שלך. איש אינו יכול להבטיח לך עתיד ללא תביעות מקצועיות ו\או עסקיות, אך רפופורט-מדנס יכולה להבטיח לך כי בשעת צרה, יעמדו לרשותך האנשים המקצועיים ביותר בתחומם כדי להגן עליך.

לפניך רשימה חלקית של הנזקים המכוסים במסגרת פוליסת עסק מבנה ותכולה:

 • נזקי אש
 • נזקי מים
 • נזקי פריצה
 • נזקי טבע
 • רעידות אדמה
 • ביטוח אובדן רווחים
 • ביטוח אובדן הכנסה
 • ביטוח רכוש במעבר
 • ביטוח כספים
 • ביטוח מערכות ממוחשבות
 • ביטוח שבר מכני
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח תאונות אישיות
 • ביטוח נזקי טרור

 **בכפוף לתנאי הפוליסה 

פנה אלינו בכל שאלה - אנחנו כאן בשבילך!

כתובתנו:רח' ז'בוטינסקי 35,בנייני התאומים, רמת גן טל. 03-5754446פקס. 03-5754449