search
מוצרים ביטוחיים

ביטוח דירה

ביתך הוא מבצרך.הבית הוא נכס שהשקעת רבות ברכישתו ובו תכולה שצברת במשך השנים. אנו בענת רפופורט-מדנס סוכנות לביטוח בע"מ מודעים לכך. בבואנו להתאים לך את הכיסוי המושלם עבורך, אנו לוקחים בחשבון את הכיסויים הבאים:

 • ביטוח מבנה
 • נזקי אש
 • פריצה, גניבה, שוד או ניסיון לבצעם.
 • התפוצצות או התלקחות
 • רעידת אדמה ונזקי טבע
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני
 • נזקי מים
 • תכולה
 • פריצה גניבה, שוד או ונדליזם
 • ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך
 • שירות תיקון למכשירי חשמל בגין נזק לציוד אלקטרוני שברשותכם
 • הרחבה לפעילות עסקית בדירה – משרד, מכון יופי, מרפאה
 • ניתן לבצע הרחבות לביטוח התכולה / כל הסיכונים:
 • מחשב אישי, מצלמות , כלי נגינה, כלי נשק
 • תכולת כספות בבנק.
 • ביטוח נזקי טרור
 • ביטוח תאונות אישיות למשפחה
 • ביטוח לתנאי המשכנתא שלך

**כפוף לתנאי הפוליסה

פנה אלינו בכל שאלה - אנחנו כאן בשבילך!

 

ביתך הוא מבצרך. הבית הוא נכס שהשקעת רבות ברכישתו ובו תכולה שצברת במשך השנים. אנו ברפופורט-מדנס מודעים לכך. בבואנו להתאים לך את הכיסוי המושלם עבורך, אנו לוקחים בחשבון את הכיסויים הבאים:
 • ביטוח מבנה
 • נזקי אש
 • פריצה, גניבה, שוד או ניסיון לבצעם.
 • התפוצצות או התלקחות
 • רעידת אדמה ונזקי טבע
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני
 • נזקי מים
 • תכולה
 • פריצה גניבה, שוד או ונדליזם
 • ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך
 • שירות תיקון למכשירי חשמל בגין נזק לציוד אלקטרוני שברשותכם
 • הרחבה לפעילות עסקית בדירה – משרד, מכון יופי, מרפאה
 • ניתן לבצע הרחבות לביטוח התכולה / כל הסיכונים:
 • מחשב אישי, מצלמות , כלי נגינה, כלי נשק
 • תכולת כספות בבנק.
 • ביטוח נזקי טרור
 • ביטוח תאונות אישיות למשפחה
 •  ביטוח לתנאי המשכנתא שלך

 **כפוף לתנאי הפוליסה

 פנה אלינו בכל שאלה - אנחנו כאן בשבילך!